English

بهاءالدین خرمشاهی

ادیب و قرآن‌پژوه

زادروز: 12 فروردین 1324

زادگاه: قزوین

وفات:

محل دفن:

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 27 آبان 1382ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد