English

سیدمحمد خامنه‌ای

حقوقدان، مجتهد و استاد تمام

زادروز: 3 دی 1314

زادگاه: مشهد

وفات: -

محل دفن: -

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 6 خرداد 1392ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد