English

عبدالحمید بدیع‌الزمانی کردستانی

ادیب و محقق

زادروز: 21 دی 1283

زادگاه: سنندج

وفات: 5 آبان 1356

محل دفن: تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 23 مهر 1382ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد