English

ابوالفضل نجم‌آبادی

فقیه، عالم، مجتهد

زادروز: 1317ق

زادگاه: تهران

وفات: 1385ق

محل دفن:  قم

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 31 فروردین 1387ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد