حضور دکتر شالویی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس انجمن آثار و مفاخر کشور در دفتر فرماندار شهرستان

۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر : 265

حضور دکتر شالویی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس انجمن آثار و مفاخر کشور در دفتر فرماندار شهرستان

حضور دکتر شالویی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس انجمن آثار و مفاخر کشور در دفتر فرماندار شهرستان

حضور دکتر شالویی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس انجمن آثار و مفاخر کشور در دفتر فرماندار شهرستان

حضور دکتر شالویی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس انجمن آثار و مفاخر کشور در دفتر فرماندار شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوسف ؛ دکتر شالویی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس انجمن آثار و مفاخر کشور با حضور در دفتر فرماندار شهرستان، با محمد علی ایمانی دیدار و گفتگو نمود.

. . .

گالری

. . .

دیدگاه خود را ثبت نمایید.